1
امروز: سه شنبه 1 اسفند 1396
    تازه هاي کتاب و نشر
1
کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي انتشارات ؛کتاب سينما و مديريت تصاوير ذهني نوشته دکتر امير محبيان
دوشنبه 27 شهريور 1391 - 4:04:42 PM
کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي انتشارات ؛کتاب چشمان بسته دهان هاي گشوده نوشته دکتر امير محبيان منتشر شد.
يکشنبه 12 شهريور 1391 - 4:12:28 PM
کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي منتشر شد.
کتاب رسانه و مديريت برداشت عمومي نوشته دکتر امير محبيان منتشر شد.
يکشنبه 12 شهريور 1391 - 4:04:21 PM
کتاب لئو اشتراوس و مدرنيته براي انتشار آماده شد.
به گزارش روابط عمومي انتشارات ؛ عمليات فني بر روي کتاب لئو اشتراوس و مدرنيته نوشته دکتر محبيان رو به اتمام است.
دو کتاب" سينما و مديريت تصويرهاي ذهني "و"رسانه و مديريت برداشت عمومي" به مرحله انتشار رسيد
نگارش دو کتاب" سينما و مديريت تصويرهاي ذهني "و"رسانه و مديريت برداشت عمومي"توسط دکتر امير محبيان نويسنده اين دو کتاب به پايان رسيد.
مجموعه بزرگ آشنايي با مفاخر ايراني آماده نشر مي شود
مجموعه بزرگ آشنايي با مفاخر ايراني در 44 مجلدآماده نشر مي شود.
1
تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انتشارات پیشگامان اندیشه آریا میباشد.
Copyright © 2010-2011 AryaPub.com, All rights reserved.