مراسم تجليل از هشتاد گنج منتخب انتشارات دانشگاه تهران
چهارشنبه 24 تير 1394 - 3:17:19 PM
  در محل باغ موزه نگارستان دانشگاه به مناسبت هشتادمين سال تصويب قانون تاسيس دانشگاه، با حضور معاون پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، هيأت رئيسه دانشگاه، اعضاي شوراي سياست‌گذاري انتشارات و برخي از روساي سابق موسسه انتشارات، منتخبان هشتاد گنج و خانواده‌هاي آنان، معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران و جمع کثيري از فرهيختگان، استادان، محققان و پژوهشگران دانشگاهي، از طرف موسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار شد.طي اين مراسم از نويسنده کتاب امايش سرزمين اقاي دکتر مجيد مخدوم عضو هيئت مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران و استاد دانشگاه تهران تقدير و تجليل بعمل امد جامعه محيط زيست ايران مايه مباهات و افتخار ميداند که يکي از هشتاد گنج انتشارات دانشگاه تهران دسترنج يکي از استادان محيط زيست که سالهاست در پر بار کردن دانش محيط زيست اين سرزمين از جان مايه گذاشته است انتخاب شده است.
http://www.aryapub.com/?code=38
بستن   چاپ